top of page
POLICIA%20LOCAL_WEB_2_edited.png

Per tal de realitzar un control i una gestió òptima del Fons Solidari Policial establim una Comissió de gestió del Fons Solidari Policial.

​Aquesta comissió, independent en la seva gestió de l'òrgan de  govern de l’Associació Pro-Fundació Jordi Farré, està  formada per membres del col·lectiu professional o persones directament relacionades i elegides segons la regulació de la Comissió de Fons Solidari.

Aquest grup de treball o comissió està dirigit per un president i un secretari que seran les persones encarregades de convocar la comissió periòdicament o, en cas de necessitat, per gestionar les concessions del Fons Solidari o les partides econòmiques per activitats o esdeveniments en què l'Associació i futura Fundació, participin.

COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL FONS SOLIDARI

bottom of page