top of page

Prevenció

Tota aquella activitat que desenvolupem per ajudar a evitar el suïcidi policial o les temptatives.

Comencem per donar notorietat i fer real la problemàtica. Traslladant al col·lectiu l'existència del suïcidi policial, amb dades que evitin la mitologia i que ajudin a comprendre el problema i la seva dimensió.

Els professionals han de tenir el màxim de coneixement per ajudar i ajudar-se.

Alhora, mirem de treballar en conjunt amb altres organitzacions i entitats que ja tenen recorregut en la incidència del suïcidi policial. Estem aquí per ajudar i sumar forces.

Detecció

Treballem per facilitar totes les vies possibles que permetin detectar casos susceptibles de derivar en temptativa de suïcidi.

La persona afectada i el seu entorn han de poder tenir un punt de referència que l'assisteixi, els orienti i els acompanyi.

Hem d'aconseguir que la persona no tingui la sensació d'estar assenyalada, permetem d'aquesta manera que s'obri a assessorament i acompanyament.

Establir vies de comunicació amb aquest suport i assistència és un altre punt bàsic per donar resposta a la problemàtica.

Fer arribar al professional que ho necessita que existeix suport, orientació i assistència, i més important encara, que podrà tornar a la seva activitat quotidiana sense estigmes.

Actuació

Un cop s'ha produït la detecció o contacte amb el professional que ho requereix, acompanyar al suport i assistència, ja sigui propi o extern.

bottom of page