top of page

el suïcidi policiAL | PLA D'ACCIÓ | nivells del pla d'acció

El suïcidi policial

El suïcidi policial, com a problemàtica del col·lectiu, és una realitat silenciada per part de les administracions.

Ara mateix, aquesta problemàtica esdevé LA CAUSA DE MORT NO NATURAL MÉS ELEVADA entre els professionals de policia.

La pròpia feina policial, canvis de torns, quadrants, problemes i distanciament familiar...

Totes aquests incidències, i més circumstàncies, afecten als professionals que en més ocasions de les que podriem pensar deriven en transtorns mentals, temptatives de suïcidi o suïcidis consumats dintre del col·lectiu.

gettyimages-1080122604-612x612_edited.jpg

Les dades que fan referència en quant a suïcidi dintre de la població en general ja són abrumadores, entorn 11 persones per ada 100.000 habitants es veuen afectades, pujant aquesta incidència ja dintre dels membres de cossos i forces de seguretat a 16 persones per cada 100.000 habitants.

Destaquem que aquesta estadística deixa fora en moltes ocasions a membres de cossos autonòmics o policies locals, fent pensar que l'afectació entre els professionals de policia podria ser molt superior i deixant en evidència la manca de tractament de dades i preocupació en quant a resolució de la problemàtica per part de les administracions.

Per tot l'exposat, des de l'APFJF volem promoure un pla d'acció amb diferents nivells que pugui actuar davant la prevenció, detecció i actuació davant el suïcidi policial.

bottom of page