top of page

Dades

Posicionar el suïcidi policial dintre d'una realitat és bàsic per poder afrontar la problemàtica.

Amb les següents dades volem donar a conèixer la realitat en quant als trastorns mentals, temptatives de suïcidi i suïcidis consumats dintre del col·lectiu policial. Amb això volem avançar en la línia de la difusió de la problemàtica i el seu coneixement.

  • El suïcidi policial té un origen multidimensional

  • Horaris rotatius, manca de conciliació familiar i la pròpia feina en si deriven en trastorns mentals i temptatives de suïcidi.

  • Existeix una inversió nul·la per part de les administracions davant els riscos psico-socials dels treballadors, inclosos professionals de policia.

  • Actualment hi ha una inversió anual d’uns 20.000.000 euros en la població treballadora, és a dir, 1 euro per treballador en temes relatius a als trastorns mentals.

  • Qualsevol pla de treball que es desenvolupi ha de garantir al professional que es atès sanitàriament i que s’assegura el seu retorn al seu lloc de treball.

  • Per a realitzar una bona tasca hem de normalitzar entre els professionals que es parli de la salut mental, d’aquí les formacions preventives i de detecció entre el col·lectiu.

  • S'ha de treballar l'Alfabetització en temes de trastorns mentals i eliminació de l'estigmatització dintre del col·lectiu.

 

bottom of page