top of page

el suïcidi policiAL | PLA D'ACCIÓ | nivells del pla d'acció

El suïcidi policial

El suïcidi policial, com a problemàtica del col·lectiu, és una realitat silenciada per part de les administracions.

Ara mateix, aquesta problemàtica esdevé  LA PRINCIPAL CAUSA DE MORT NO NATURAL entre els professionals de policia.

La mateixa feina policial, canvis de torns, quadrants, problemes familiars, distanciament per destinació...

Totes aquestes incidències, i més circumstàncies, afecten els professionals derivant en trastorns mentals, temptatives de suïcidi o suïcidis consumats dintre del col·lectiu.

gettyimages-1080122604-612x612_edited.jpg

Les dades que fan referència quant a suïcidi dintre de la població en general ja són aclaparadores, entorn 11 persones per cada 100.000 habitants es veuen afectades, pujant aquesta incidència ja dintre dels membres de cossos i forces de seguretat a 16 persones per cada 100.000 habitants.

Destaquem que aquesta estadística deixa fora en moltes ocasions a membres de cossos autonòmics o policies locals, fet que fa pensar que l'afectació entre els professionals de policia podria ser molt superior, alhora que evidencia la manca de tractament de dades i preocupació pel que fa a una resolució de la problemàtica per part de les administracions.

Per tot el que s'ha exposat, des de l'Associació volem promoure un PLA D'ACCIÓ amb diferents nivells que pugui actuar davant la prevenció, detecció i actuació davant el suïcidi policial.

bottom of page