top of page

Pla d'acció de l'Associació

Un fet que evidencia la necessitat d'un pla d'acció urgent que afronti la problemàtica, és el fet que tenir accés directe a una arma de forc condiciona la forma i determina la temptativa en el suïcidi policial.

Per sobre d'un 80% dels suïcidis policials es produeixen fent ús de l'arma de foc reglamentària.

Una detecció precoç d'un professional de policia amb un trastorn mental, acompanyada d'una baixa laboral a temps, deriva en retirada de l'arma de foc de dotació, reduint de forma considerable les temptatives.

_josveg75.jpg

El suïcidi policial com a problemàtica de primer ordre dintre de les forces i cossos de seguretat és una realitat, i des de l'Associació Pro-Fundació Jordi Farré li volem donar notorietat que li correspon.

Treballem per establir un pla d'acció propi i participatiu, que permeti la prevenció, la detecció dels casos i l'actuació davant aquests casos.

El professional que ho requereixi ha d'estar acompanyat, orientat i ha de poder tornar a la vida quotidiana i professional sense estigmes.

bottom of page