top of page
GU_2_WEB_edited_edited.png

OBJECTIU PRINCIPAL

L'objectiu principal de l'Associació és poder crear la Fundació Jordi Farré, entitat motivada a partir de les mancances trobades en l'àmbit social i assistencial dintre del col·lectiu policial.

Paral·lelament, l'Associació treballa en objectius que la Fundació heretarà i que són els següents:


OBJECTIU ASSITENCIAL

Des de l'Associació estem treballant en el projecte del Grup de Suport de l'Associació, recurs que permetrà facilitar assistència a tota persona del col·lectiu que així ho sol·liciti.

Les línies principals d'actuació del Grup de suport són poder donar assistència al professional en diferents àmbits, tant laboral (desmotivació, esgotament, síndrome de burn-out, actuacions policials amb implicacions negatives, actuacions amb víctimes mortals, etc.) com personal (al professional i el seu entorn en situacions diverses com mort d'un familiar, malalties greus al nucli familiar, depressió, facilitar grups de dol).

Aquest Grup de suport ha de ser gratuït i amb assistència anònima pel sol·licitant.


OBJECTIU SOLIDARI I PARTICIPATIU

Ens oferim a facilitar la plataforma de la nostra entitat per col·laborar amb totes aquelles persones o entitats de caràcter solidari i participatiu que així ens ho sol·licitin, fent d'aquesta manera participatiu al col·lectiu policial.

Qualsevol iniciativa de caràcter solidari serà benvinguda i l'Associació facilitarà els recursos que li siguin possibles per capacitat.


OBJECTIU PROMOCIONAL

L'Associació ha estat creada enfocada al col·lectiu policial, i és per aquest motiu que un dels objectius que tenim molt interès a poder desenvolupar és el de poder crear ajudes o beques per promoció o projectes personal, formació i estudis, creant el Campus de la Fundació.

bottom of page