top of page
GU_2_WEB_edited_edited.png

OBJECTIU PRINCIPAL

L'objectiu principal de l'Associació és poder crear la Fundació Jordi Farré, amb motiu de les mancances en l'àmbit social i assistencial dintre del col·lectiu policial.

Paral·lelament, l'Associació treballa en objectius que la Fundació heretarà i que són els següents:


OBJECTIU ASSITENCIAL

Treballem en el Grup de Suport de l'Associació, recurs que permetrà facilitar assistència a tot policia que així ho sol·liciti, de forma gratuïta i anònima.

Les línies principals d'actuació del Grup de suport són poder donar assistència al professional en diferents àmbits, tant laboral (desmotivació, esgotament, síndrome de burn-out, actuacions policials que impliquin suport psicològic, etc.) com personal (al professional i el seu entorn en situacions diverses com mort d'un familiar, malalties greus al nucli familiar, depressió, facilitar grups de dol).


OBJECTIU SOLIDARI I PARTICIPATIU

Ens oferim a facilitar la plataforma de la nostra entitat per col·laborar amb totes aquelles persones o entitats de caràcter solidari i participatiu que així ens ho demanin, fent d'aquesta manera participatiu al col·lectiu policial.

Qualsevol iniciativa de caràcter solidari serà benvinguda i l'Associació facilitarà els recursos que li siguin possibles.


OBJECTIU PROMOCIONAL

L'Associació ha estat creada per al col·lectiu policial, i és per aquest motiu que un dels objectius en que tenim molt interès és poder crear ajudes o beques per promoció o projectes personals, formació i estudis, creant el Campus de la Fundació.

bottom of page