top of page
ErSEwK6XEAA_C99_edited.png

LA FUNDACIÓ

En record, estima i respecte al  Jordi volem crear la Fundació Jordi Farré, entitat que perseguirà l'interès general i comú del col·lectiu, igual que l'Associació ja ho està fent.

El motiu i l'interès de crear una fundació és causat per les condicions ideals (fiscals i de reconeixement social) d'aquest tipus d'entitats per treballar en l'àmbit social, solidari i d'ajuda que és el que perseguim.

La Fundació és el que més ens beneficia a l'hora del finançament dels projectes que volem desenvolupar, essent una entitat atractiva per a tot aquell que vulgui col·laborar amb nosaltres o per a totes les entitats que vulguin participar econòmicament o ser patrocinadors.

bottom of page